Politika zasebnosti | Hokejska-akademija

Politika zasebnosti


Politika varstva osebnih podatkov

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Hokejska akademija Kopitar Razingar od vas zbira ob prijavi na Hokejsko akademijo. Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja o izvedbi Hokejske akademije in za obvestila vezana na omenjeno dejavnost, javnosti pa ne bodo dostopni. Zbrane podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2 (usklajeno z zanjim drugim branjem april 2018, bo prilagojeno s sprejetjem ZVOP-2) in GDPR.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Hokejska akademija Kopitar Razingar, športne dejavnosti, d. o. o.
Taleška ulica 5
4260 Bled
e-mail: akademija@hockeyacademy.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave 

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene obveščanja preko elektronske poške o Hokejski akademiji Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja. Z izpolnitvijo prijavnega formularja na spletni strani hockeyacademy.si in potrditvijo posredujete Hokejski akademiji Kopitar Razingar naslednje podatke:

 •  Ime in priimek udeleženca
 • Datum rojstva udeleženca
 • Naslov udeleženca
 • Pošta udeleženca
 • Država udeleženca
 • Hokejski klub udeleženca
 • Višino udeleženca
 • Velikost majice in dresa udeleženca
 • Igralno mesto udeleženca
 • Ime in priimek staršev oz. skrbnikov
 • Naslov elektronske pošte
 • Številko mobilnega telefona staršev oz. skrbnikov 
Obdelava osebnih podatkov

Osebne podatke, ki so nam posredovani ob prijavi, obdelujemo izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Podatke varujemo z ustreznimi pravnimi in tehničnimi ukrepi, ter jih ne posredujemo tretjim osebam, ne posredujemo v druge države, niti ne bogatimo podatkov s podatki iz drugih virov.

Čas hrambe osebnih podatkov

Čas hrambe osebnih podatkov je različen glede na zakonske zahteve in namene. Računovodski podatki za namene davčne kontrole se hranijo 10 let. Podatki o prijavi se hranijo 5 let. Ob morebitnih zakonskih spremembah velja zadevna zakonska uredba.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do:

 • Vpogleda
 • Popravka
 • Izbrisa
 • Prenosljivosti
 • Omejitve obdelave osebnih podatkov
 • Ugovora. 

Pri uveljavljanju pravic ali za vse dodatne informacije nam pišite na elektronski naslov akademija@hockeyacademy.si. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu  vRepubliki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana (www.ip-rs.si).